Witterungseinflüsse - Materialermüdung - Schimmelbildung

[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service001.jpg]16360Kleine Risse - große Wirkung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service002.jpg]14390kein Material hält ewig
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service003.jpg]13220von Nässe durchtränkt
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service004.jpg]12870Kleine Risse - große Wirkung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service005.jpg]12310Kleine Risse - große Wirkung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service011.jpg]11760verformte Bleche
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service007.jpg]11640durchnässte Dachunterbauten
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service008.jpg]11430Feuchtigkeit über Leitungen
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service009.jpg]11090Mauerrisse und Materialermüdung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service010.jpg]10830Schneedruck - Witterung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service012.jpg]10440faulende Holzunterbauten
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service013.jpg]10280stehende Wassertropfen -
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service014.jpg]10170
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service015.jpg]10010Materialermüdung - Witterung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service016.jpg]9870Feuchtigkeit
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service017.jpg]9690
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service019.jpg]9590
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service020.jpg]9520
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service021.jpg]9470Rost
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service022.jpg]9430Witterung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service024.jpg]9290Feuchte Deckenelemente
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service025.jpg]9210krankmachende Schimmelbildung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service026.jpg]9060krankmachende Schimmelbildung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service027.jpg]8970krankmachende Schimmelbildung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service028.jpg]8820Feuchtigkeit - Leitungen
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service030.jpg]8780
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service031.jpg]8770
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service032.jpg]8600
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service033.jpg]8550
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service034.jpg]8480
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service035.jpg]8490
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service036.jpg]8640
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service037.jpg]8620
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service038.jpg]8510
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service039.jpg]8520