Witterungseinflüsse - Materialermüdung - Schimmelbildung

[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service001.jpg]16510Kleine Risse - große Wirkung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service002.jpg]14520kein Material hält ewig
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service003.jpg]13310von Nässe durchtränkt
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service004.jpg]12960Kleine Risse - große Wirkung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service005.jpg]12410Kleine Risse - große Wirkung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service011.jpg]11850verformte Bleche
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service007.jpg]11740durchnässte Dachunterbauten
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service008.jpg]11530Feuchtigkeit über Leitungen
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service009.jpg]11170Mauerrisse und Materialermüdung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service010.jpg]10910Schneedruck - Witterung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service012.jpg]10500faulende Holzunterbauten
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service013.jpg]10340stehende Wassertropfen -
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service014.jpg]10220
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service015.jpg]10060Materialermüdung - Witterung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service016.jpg]9920Feuchtigkeit
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service017.jpg]9740
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service019.jpg]9640
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service020.jpg]9580
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service021.jpg]9540Rost
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service022.jpg]9480Witterung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service024.jpg]9330Feuchte Deckenelemente
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service025.jpg]9260krankmachende Schimmelbildung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service026.jpg]9100krankmachende Schimmelbildung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service027.jpg]9010krankmachende Schimmelbildung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service028.jpg]8860Feuchtigkeit - Leitungen
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service030.jpg]8810
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service031.jpg]8800
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service032.jpg]8640
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service033.jpg]8590
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service034.jpg]8520
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service035.jpg]8530
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service036.jpg]8690
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service037.jpg]8720
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service038.jpg]8590
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service039.jpg]8570