Witterungseinflüsse - Materialermüdung - Schimmelbildung

[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service001.jpg]16450Kleine Risse - große Wirkung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service002.jpg]14470kein Material hält ewig
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service003.jpg]13270von Nässe durchtränkt
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service004.jpg]12920Kleine Risse - große Wirkung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service005.jpg]12370Kleine Risse - große Wirkung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service011.jpg]11820verformte Bleche
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service007.jpg]11700durchnässte Dachunterbauten
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service008.jpg]11490Feuchtigkeit über Leitungen
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service009.jpg]11150Mauerrisse und Materialermüdung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service010.jpg]10900Schneedruck - Witterung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service012.jpg]10490faulende Holzunterbauten
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service013.jpg]10320stehende Wassertropfen -
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service014.jpg]10210
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service015.jpg]10050Materialermüdung - Witterung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service016.jpg]9910Feuchtigkeit
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service017.jpg]9730
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service019.jpg]9630
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service020.jpg]9570
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service021.jpg]9530Rost
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service022.jpg]9470Witterung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service024.jpg]9320Feuchte Deckenelemente
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service025.jpg]9250krankmachende Schimmelbildung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service026.jpg]9090krankmachende Schimmelbildung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service027.jpg]9000krankmachende Schimmelbildung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service028.jpg]8850Feuchtigkeit - Leitungen
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service030.jpg]8800
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service031.jpg]8790
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service032.jpg]8620
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service033.jpg]8570
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service034.jpg]8500
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service035.jpg]8510
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service036.jpg]8660
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service037.jpg]8690
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service038.jpg]8560
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service039.jpg]8550