Witterungseinflüsse - Materialermüdung - Schimmelbildung

[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service001.jpg]16700Kleine Risse - große Wirkung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service002.jpg]14650kein Material hält ewig
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service003.jpg]13400von Nässe durchtränkt
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service004.jpg]13050Kleine Risse - große Wirkung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service005.jpg]12500Kleine Risse - große Wirkung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service011.jpg]11910verformte Bleche
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service007.jpg]11790durchnässte Dachunterbauten
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service008.jpg]11610Feuchtigkeit über Leitungen
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service009.jpg]11240Mauerrisse und Materialermüdung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service010.jpg]10980Schneedruck - Witterung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service012.jpg]10540faulende Holzunterbauten
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service013.jpg]10380stehende Wassertropfen -
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service014.jpg]10260
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service015.jpg]10100Materialermüdung - Witterung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service016.jpg]9950Feuchtigkeit
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service017.jpg]9770
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service019.jpg]9660
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service020.jpg]9600
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service021.jpg]9560Rost
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service022.jpg]9500Witterung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service024.jpg]9350Feuchte Deckenelemente
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service025.jpg]9280krankmachende Schimmelbildung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service026.jpg]9120krankmachende Schimmelbildung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service027.jpg]9030krankmachende Schimmelbildung
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service028.jpg]8880Feuchtigkeit - Leitungen
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service030.jpg]8830
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service031.jpg]8820
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service032.jpg]8650
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service033.jpg]8600
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service034.jpg]8530
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service035.jpg]8540
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service036.jpg]8700
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service037.jpg]8730
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service038.jpg]8600
[img src=http://jaritz-dach.at/WP/wp-content/flagallery/jaritz-dach-service/thumbs/thumbs_jaritz-dach-service039.jpg]8590